Sunday, September 24, 2023

Tag: Trọng Lú

Đại khủng hoảng, đại suy thoái kinh tế đã đến tận...

Bạch Hoàn Xin đừng nhìn diễn biến chống dịch virus Trung Quốc ở Việt Nam bằng màu hồng, xin đừng lạc quan tếu và cũng...

BÃI TƯ CHÍNH. SÚNG NỔ, TÀU CHÁY, LÍNH CHẾT, VÀ…..

Phạm Thành Hôm nay, 18.8.2019, truyền thông các luồng đều loan tin, ngày 15.8. Việt Nam điều tàu chiến Quang Trung có hộ vệ tên...