Thursday, March 30, 2023

Tag: Trại giam An Phước

Trần Hoàng Phúc : “TÔI KHÔNG CÓ TỘI NÊN TÔI KHÔNG...

Huynh Nghia 30-06-2020 “TÔI KHÔNG CÓ TỘI NÊN TÔI KHÔNG NHẬN TỘI” – Trần Hoàng Phúc đã nói tại Trại giam An Phước, Tỉnh Bình Dương Ngày...