Thursday, December 7, 2023

Tag: Tổng thống Phi Duterte

Học giả VN “tham mưu” cái gì cho lãnh đạo VN...

Nhân Tuấn Trương Tổng thống Phi Duterte hôm 22 tháng 9 trên diễn đàn của Đại hội đồng LHQ đã khẳng định rằng "phán quyết...