Sunday, March 3, 2024

Tag: Tổng thống Belarus

Belarus ‘cấm cửa’ phóng viên BBC và nhiều hãng quốc tế

BBC NEWS Tiếng Việt Belarus vừa tước quyền tác nghiệp của nhiều phóng viên quốc tế, những người tường thuật trên truyền thông phương Tây...