Saturday, March 2, 2024

Tag: Tổng Giám đốc WHO

WHO đáp lại đe dọa cắt ngân sách của TT Trump

TRITHUCVN Thứ năm, 09/04/2020 Tổ chức Y tế Thế giới WHO tiếp tục tránh né những thảo luận về quan hệ sâu sắc của họ với...