Saturday, March 2, 2024

Tag: Toàn văn “Tuyên ngôn chính phủ lâm thời Hồng Kông”

Người biểu tình Hồng Kông tuyên bố thành lập “Chính phủ...

TRI THUC VN Thứ bảy, 05/10/2019 Hôm thứ Sáu (4/10), Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga dẫn dụng “Pháp lệnh quy...