Tuesday, March 28, 2023

Tag: Tòa Bạch Ốc

Hai nhà hoạt động tôn giáo Việt Nam gặp Tổng thống...

Trà Mi-VOA Hai nhà hoạt động tôn giáo Việt Nam vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón tại Tòa Bạch Ốc hôm 17/7...