Saturday, March 25, 2023

Tag: Tịnh thất Bồng Lai

Vụ TTBL: Hội đồng liên tôn nói chính quyền muốn xóa...

RFA Hội đồng Liên tôn Việt Nam hôm 25 tháng 7 ra tuyên bố lên án bản án nặng...