Sunday, March 26, 2023

Tag: Tin Mừng Cho Người Nghèo

Ít nhất 7.000 người Việt qua Thái đón Giáo hoàng Phan...

RFA Ít nhất 7.000 người Việt qua Thái đón Giáo hoàng Phan Xi cô, một nhân viên phát vé dự thánh lễ do Giáo hoàng...