Thursday, December 7, 2023

Tag: tiến sĩ Cấn Văn Lực

Việt Nam không nên phá giá đồng tiền trong lúc này

Thanh Trúc / RFA Việt Nam, hiện nằm trong danh sách một trong 21 nước đang bị Mỹ theo dõi về việc thao túng tiền...