Monday, October 2, 2023

Tag: Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã “hạ cánh” an toàn?

Hoà Ái / RFA Tin tức vào ngày 30 tháng 8 loan đi, Bộ Công Thương Việt Nam vừa có quyết định bà nguyên Thứ...