Thursday, December 7, 2023

Tag: Thông cào

Chuyện nước mắm

Nguyễn Thông Mấy hôm nay, chính quyền và báo chí lại bới ra chuyện nước mắm để... ngửi. Mắm bao giờ chả có mùi, thậm...