Friday, March 1, 2024

Tag: “Thời của thánh thần”

Một lịch sử hãi hùng bị giấu kín và phanh phui

Nguyễn Thông Bây giờ, thời buổi này, nếu nhắc tới cụm từ “cải cách ruộng đất”, lứa U50, thậm chí U60 trở lại đây hầu...