Saturday, April 13, 2024

Tag: Thành Long

CHÍNH TRỊ, NHƯ GAI NHỌN DƯỚI CHÂN TRẦN

Nhạc sỹ Tuấn Khanh Nguồn: https://bit.ly/2CpjmYW Sự kiện của tháng 11/2019, khi tổ chức Operation Smile va chạm với dư luận quần chúng về việc mời...