Thursday, April 18, 2024

Tag: Tệ hơn cả một canh bạc

Tệ hơn cả một canh bạc

TUỔI TRẺ TTO - Ngay cả khi gọi là canh bạc, năng lực người chơi PVN còn thua xa các đối thủ dầu khí sừng...