Friday, March 1, 2024

Tag: tàu lặn Turtle

07/09/1776: Vụ tấn công bằng tàu ngầm đầu tiên trong lịch...

Kim Phụng07/09/2019   Nguồn: World’s first submarine attack, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1776, trong Chiến tranh Cách mạng Mỹ, tàu lặn...