Tuesday, March 28, 2023

Tag: Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Vòng vây ngày càng siết chặt quanh Lê Thanh Hải?

Ngọc Lễ Có nhiều dấu hiệu cho thấy ông Lê Thanh Hải, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố...