Saturday, April 20, 2024

Tag: Tamela Hedström

PHỤC SINH.

Hoàng Ngọc-Tuấn https://youtu.be/40ZsNdO7sMU Thương yêu gửi đến em Hoàng Ngọc Trâm bài hát PHỤC SINH này của Tamela Hedström, người đã sống lại sau một tai...