Sunday, April 14, 2024

Tag: TÂM TRẠNG LÃO THÀNH … HẾT CÁCH MẠNG

TÂM TRẠNG LÃO THÀNH … HẾT CÁCH MẠNG

Mạc Văn Trang Chủ nhật, hôm qua về quê để mục sở thị chuyện đất cát giữa dân làng và chính quyền xem ra sao....