Thursday, March 30, 2023

Tag: TÂM TRẠNG LÃO THÀNH … HẾT CÁCH MẠNG

TÂM TRẠNG LÃO THÀNH … HẾT CÁCH MẠNG

Mạc Văn Trang Chủ nhật, hôm qua về quê để mục sở thị chuyện đất cát giữa dân làng và chính quyền xem ra sao....