Sunday, September 24, 2023

Tag: Tác hại của “tư duy lệnh miệng”!

Tác hại của “tư duy lệnh miệng”!

Nguyễn Ngọc Già 2019-07-16 Năm xưa, 64 người lính Việt Nam đã trở thành "bia sống" cho Trung Cộng nã đạn tại Gạc Ma - Trường...