Tuesday, September 26, 2023

Tag: Sở Quốc Tịch và Di Trú Hoa Kỳ

XIN THẺ XANH VÀ NHẬP TỊCH SẮP TỚI SẼ RẤT KHÓ...

Nguyễn Quốc Khải VOA, 23-08-2019 Vào ngày 12-8 vừa qua Sở Quốc Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (US Citizenship & Immigration Service – USCIS) đã...