Saturday, September 30, 2023

Tag: Senator Joe Biden

Diễn văn của tướng Colin Powell

Nghĩa Bùi Posted bybuitopiaAugust 19, 2020August 19, 2020Posted inUncategorized Lời dịch giả: Đại tướng 4-sao Colin Powell từng là Tổng tham mưu trưởng (Chairman of the...