Monday, September 25, 2023

Tag: Rồi hết chiến tranh

Rồi hết chiến tranh

April 21, 2019 Tưởng Năng Tiến Hơn ba mươi năm trước, khi cuộc chiến ở Việt Nam còn đang ở giai đoạn khốc liệt, nhạc sĩ...