Thursday, December 7, 2023

Tag: quyền lực và danh vọng

Quyền lực và danh vọng làm tha hóa con người như...

TỪ FB NGUYỄN THỦY TIÊN (Đọc để hiểu quyền lực và danh vọng làm tha hóa con người như thế nào). https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=177746816485897&id=100027517399155 Thật không dễ dàng...