Monday, September 25, 2023

Tag: Quốc hội Việt Nam

Có cần chi cả ngàn tỉ/năm để… nuôi ‘Quốc hội’?

Blog VOA Trân Văn 06/11/2018 Về lý thuyết, Quốc hội là cơ quan đại diện cho “nguyện vọng và ý chí” của 95 triệu người Việt, thay...