Wednesday, November 29, 2023

Tag: President Trump tested negative for the coronavirus

Tổng thống Trump âm tính với COVID-19

Pham Hong Phuoc Sáng sớm Chủ nhật 15-3-2020, sư tỷ đồng môn trung học của mình ở Michigan gửi cho tôi coi thư báo tin...