Monday, October 2, 2023

Tag: Phúc trình 2019 của USCIRF

USCIRF: ‘vi phạm tự do tôn giáo ở VN tiếp tục...

VOA Tiếng Việt Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) hôm 29/4 ra phúc trình thường niên năm 2019 nhấn mạnh...