Saturday, September 30, 2023

Tag: Phát hành ra công chúng

TRÁI PHIẾU, LUẬT, LỆ & More (P.1)

Lý Xuân Hải I. TT TRÁI PHIẾU  1.  Thị trường trái phiếu (TP) là thị trường của giới đầu tư tài chính, định chế đầu tư chuyên...