Thursday, February 22, 2024

Tag: Phan Trí Đỉnh

‘Ghế’ và ‘Đồng chí’ – Kỳ 1: Cặp song sát Trương...

Secret Information 'Ghế' và 'Đồng chí' Đại Hội lần thứ XIII của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (BCHTW ĐCSVN) đang đến...

SỰ THẬT VỀ TƯỚNG VĂN TIẾN DŨNG ĐÃ BÁN MÌNH CHO...

Phan Trí Đỉnh Khoảng tháng 8/1978, lúc đó tôi đã làm Trưởng phòng tác chiến, được lên nghe tại Học viện Quân sự cấp cao,...