Thursday, December 7, 2023

Tag: Phan Thúy Hà

Những người con

Tho Nguyen cùng với Phan Thúy Hà và Nguyen Van Phan.Phan  Tôi nhận được cuốn “Tôi là con gái của cha tôi” do Phan Thúy...

TÔI LÀ CON GÁI CỦA CHA TÔI

Thảo Dân Phan Thúy Hà 1. Phan Thúy Hà. Tôi không biết gì về Hà cho tới khi được người bạn tặng cuốn sách “Đừng kể tên...