Saturday, September 30, 2023

Tag: Phản biện

DÂN CHỦ VÀ BẤT ỔN

BÀI CỦA FB DƯƠNG QUỐC CHÍNH Hôm nay mình mới biết đến FB thầy Ngọc, hơn 173 ngàn followers, không phải đùa đâu, chắc đa...