Tuesday, September 26, 2023

Tag: Phạm Văn Hải

VIỆT NAM, ĐẤT NƯỚC NÀY CỦA AI?

Phạm Văn Hải Giặc Trung Quốc đang gặm nhấm đất nước Việt Nam. Người Trung Quốc (TQ) sang Việt Nam (VN) mua nhà đất, mua...