Monday, August 15, 2022

Tag: Phạm Thanh Nga

Bắc California: Thắng kiện ‘mạ lỵ, vu khống,’ một phụ nữ...

NGƯỜI VIỆT September 29, 2019 SANTA CLARA, California (NV) – “Tôi cảm ơn Thượng Đế, cám ơn mọi người đã yêu thương và quý mến để...