Saturday, April 13, 2024

Tag: PHA VÀO

PHA VÀO

LÊ GIANG TRẦN 1. Nắng pha sang khóm hồng tươi Mấy bông khuất nắng bồi hồi trông theo Pha em vào nắng mỹ miều Pha tôi vào một bóng...