Tuesday, October 3, 2023

Tag: Nhạc sĩ TRịnh Công Sơn

PHÁC HỌA TRỊNH CÔNG SƠN

THẢO DÂN Thời chiến, dù muốn dù không, những người thanh niên đều buộc phải chọn lựa, buộc phải đứng về một phe nào đó....