Wednesday, November 29, 2023

Tag: nhà cầm quyền vẫn kiên quyết gạt nhân dân sang một bên !

VNTB- Vào giờ phút nguy nan, nhà cầm quyền vẫn kiên...

Nguyễn Tường Thụy (VNTB) - Đến lúc này rồi mà nhà cầm quyền Việt Nam vẫn cấm cản người Việt Nam tỏ thái độ phản...