Monday, October 2, 2023

Tag: Nguyễn Xuân Mậu

SỰ THẬT VỀ TƯỚNG VĂN TIẾN DŨNG ĐÃ BÁN MÌNH CHO...

Phan Trí Đỉnh Khoảng tháng 8/1978, lúc đó tôi đã làm Trưởng phòng tác chiến, được lên nghe tại Học viện Quân sự cấp cao,...