Sunday, April 14, 2024

Tag: “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng”

“NGUYỆN VINH QUANG QUY HƯƠNG CẢNG”

MẠNH KIM “Glory to Hong Kong” (“Nguyện vinh quang quy Hương Cảng”) đang được hát khắp Hong Kong. Từ siêu thị, góc phố đến học...