Saturday, September 23, 2023

Tag: Nguyễn Thị Thu Thảo

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bà Tú Xương & Bà Nguyễn...

DÂN LUẬN Tú Xương tên thật là Trần Tế Xương, người làng Vị Xuyên - Mỹ Lộc - Nam Định. Ông sinh năm 1870, và...