Wednesday, November 29, 2023

Tag: Nguyễn Thị Lành

MỤC SƯ NGUYỄN TRUNG TÔN ĐANG BỊ SUY KIỆT TRONG TÙ

Trang Nguyen  Bệnh nặng không được chữa trị. Thuốc người nhà gửi vào bị trại giam trả về. Đơn xin khám chữa bệnh bằng chi...