Friday, June 2, 2023

Tag: nguyên TGĐ ngân hàng ACB

Căng thẳng biển Đông ngày càng căng lên và Trung Quốc...

Trần Huy Mẫn 12 tháng 8 lúc 12:55 Bài viết của ông Lý Xuân Hải, nguyên TGĐ ngân hàng ACB. 1. Vì những lý do số học...