Monday, October 2, 2023

Tag: Nguyễn Quốc Khải

PHỤC HỒI HIỆP ĐỊNH PARIS 1973 LÀ MỘT VIỆC HOANG TƯỞNG

Khai Nguyen Nguyễn Quốc Khải 10-03-2020 Cách đây hơn một thập niên có một phong trào vận động phục hồi Hiệp Định Paris 1973 do các ông...

QUYÊN TỰ DO CĂN BẢN CỦA CON NGƯỜI: TẠI SAO TỰ...

Nguyễn Quốc Khải 24-6-2019 Buổi hội thảo về “Quyên Tự Do Căn Bản Của Con Người: Tại Sao Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Lại Quan...

NÔNG DÂN HOA KỲ ĐIÊU ĐỨNG VÌ CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI

Nguyễn Quốc Khải VOA, 21-05-2019 BỐI CẢNH NÔNG THÔN Donald Trump thắng cử vào 2016 nhờ sự ủng hộ tối đa và nông nhiệt của cử tri...