Thursday, December 7, 2023

Tag: Nguyễn Phú Trọng

Việt Nam tiến gần tới một cuộc khủng hoảng kế vị

VNTB -Khánh Anh dịch (VNTB) - Đảng Cộng sản cầm quyền đang chia rẽ giữa đường lối ủng hộ và chống Trung Quốc trước thềm...

Chuyển giao quyền lực ở Việt Nam trước vấn đề sức...

Hòa Ái, RFA 2019-04-23 Chính trường Việt Nam những ngày qua được giới quan sát cho là “nóng lên” liên quan những đồn đoán về tình...

Bắt Trần Bắc Hà: Thông điệp nào cho Nguyễn Tấn Dũng?

VOA Phạm Chí Dũng https://www.voatiengviet.com/a/tran-bac-ha-bi-bat-nguyen-tan-dung/4680159.html Lại vừa hiện thêm một bằng chứng cho giả thiết ‘biến động quyền lực và hồi tố thời hậu Quang’: ngày 28/11/2018,...

Trịnh Xuân Thanh con dê tế thần.

THANH HIẾU BÙI Phần 1. Xe biển xanh. Trong chiến trận giữa hai bên, lúc bắt đầu xuất quân, người ta hay chọn một thành yếu, tướng...