Monday, September 25, 2023

Tag: Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ

VNTB- Chính quyền Việt Nam gián tiếp thừa nhận Nguyễn Phú...

Thường Sơn (VNTB) - Phải mất 11 hôm kể từ ngày 14/4/2019 khi ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng gặp nạn ở ‘căn cứ địa cách...