Sunday, April 14, 2024

Tag: nguyên phó trưởng ban nội chính trung ương Đảng cộng sản Việt Nam

CÓ HAY KHÔNG SỰ ƯU ÁI?

Jet Nguyễn Tháng 4 năm 2016, ông Lê Minh Trí, nguyên phó trưởng ban nội chính trung ương Đảng cộng sản Việt Nam được bổ...