Tuesday, September 26, 2023

Tag: Nguyễn Kim Thanh

Gian nan đi thăm gặp chồng (vợ Ký Giả Trương Minh...

Nguyễn Kim Thanh Hôm nay ngày 16/10/2019 tôi đã ra thăm gặp chồng tôi là Ký Giả Trương Minh Đức ....tại trại giam Số...

Đối mặt với lưu manh côn đồ trại 6 Nghệ An

NGUYỄN Kim Thanh Ngày 9/7/2019 tôi cùng em Trần Phương ra gặp các cơ quan ngoại giao của phái đoàn Liên Minh Châu Âu (EU)...

Nhiều tù nhân lương tâm ở trại 6 đồng loạt tuyệt...

Nguyễn Kim Thanh Ngày 20/6/2019 tôi đến Trại Giam Số 6 Thanh Chương Nghệ An để thăm gặp chồng tôi là Trương Minh Đức. Lần...