Friday, April 19, 2024

Tag: Nguyễn Đức Thạch

Bắt blogger Phạm Thành, vì lý do gì?

Tuấn Khanh / RFA Nhà cầm quyền Việt Nam đã liên tục cho bắt 3 nhân vật bất đồng chính kiến ở miền Bắc Việt...