Monday, September 25, 2023

Tag: Nguyễn Đan Quế

Một chuyến công du đáng chê trách

Nguyễn Đan Quế 1-11-2020 Một tháng sau khi lên làm thủ tướng Nhật, ông Suga Yoshihide...