Friday, April 19, 2024

Tag: Nguyen Chí Tuyen

BỖNG NHIÊN

Nguyen Chí Tuyen Bỗng nhiên người dân Trung Quốc nhận ra đất nước của họ không hùng mạnh như lời đảng cộng sản nói mà...