Saturday, September 30, 2023

Tag: Ngụy Phượng Hòa

Hoa Kỳ nói ngân sách quốc phòng Đài Loan tăng theo...

RFA Đại diện Hoa Kỳ tại đảo quốc Đài Loan vào ngày 15 tháng 8 phát biểu rằng Washington mong muốn Đài Bắc tiếp tục...